Omberg Rödflammig

Användningsområde: Byggnadsmaterial: Golv, trappor, väggbeklädnad, fönsterbänkar, markbeläggning, trädgårdssten, mm

Producent: Borghamnsten AB
Borghamnsvägen 3
592 93 Borghamn
Mer info

Ladda ner faktablad: