Broberg Röd Bohus

Användningsområde: Byggnadssten: Markhällar, gatsten, trappor, stolpar, murar, fasader, golv, inredning etc. Gravvårdar.

Producent: Hallindens Granit AB
Skarstad 501
454 92 Brastad
Mer info

Ladda ner faktablad: PDF

Broberg Röd Bohus, Finslipad
Broberg Röd Bohus, Flammad