Broberg Röd Bohus

Användningsområde: Byggnadssten: Markhällar, gatsten, trappor, stolpar, murar, fasader, golv, inredning etc. Gravvårdar.

Producent:
Hallindens Granit AB
Skarstad 501
454 92
Brastad
Mer om företaget.

Ladda ner faktablad: PDF
Broberg Röd Bohus, Finslipad

 

Broberg Röd Bohus, Flammad