APL

Dokumentation av Praktik / APL (ArbetsPlatsförlagt Lärande)

Inom ramen för projektet ”Utveckling av kvaliteten i lärande på arbetsplatser” har dessa sidor tagits fram. Projektet är finansierat av Skolverket och Sveriges Stenindustriförbund med företag.

Hemsidan redovisar på ett strukturerat sätt de olika momenten, uppdelat på olika stentyper, som är vanligt förekommande inom naturstensföretag. Blanketten används sedan för att dokumentera genomförda moment.

Tanken är att eleven/praktikanten i samråd med läraren/handledaren väljer ut vilka moment som skall behandlas. Efter hand stämmer man av och bedömer de olika momenten (och fyller i den utskrivna blanketten).

När utbildningen/praktiken är klar, så har man ett dokument som visar vad eleven/praktikanten har gjort, och på vilken nivå.

För de som har svenska som nytt språk

Under arbetets gång har även en ordlista med grundläggande termer tagits fram. Här finns nyckelord som man bör förstå. Ordlista

APL-Arbetsmiljö

Du skall ha förståelse för arbetsmiljöfrågor inom stenindustrin. Säkerhetsföreskrifter, Personligt skydd och Organisation på arbetsplatsen är saker som ingår.

Det är MYCKET viktigt att du tar reda på vad som gäller för just din praktikplats! Fråga din handledare (alternativt Skyddsombudet)!

Arbetsplatsen

Det är mycket viktigt att du som elev/praktikant har den rätta personliga skyddsutrustningen för ditt arbete! Du skall även ha kännedom om de allmänna reglerna och villkoren för din praktikplats!

Nödstopp, utrymningsvägar, rutiner mm är också saker som du skall känna till! Gå igenom med handledaren vad som gäller för just dig och dina arbetsuppgifter! Länk till Arbetsmiljöverkets sida om personlig skyddsutrustning.

Kvartsdamm

Det är av mycket viktigt att du kollar med din praktik-/arbetsplats hur du skall arbeta säkert! Om du är osäker – Fråga din handledare eller chef!

Via länken hittar du viktig information från Arbetsmiljöverket gällande Kvarts-stendamm: ”Damm som innehåller kvartspartiklar…”

Högskolan Dalarna har i samarbete med industrin tagit fram ett antal ”PIMEX-Filmer”, som visar hur man kan minska dammet i samband med arbete i sten. I filmerna visas hur viktigt det är att stå på rätt sätt och att anpassa utsug mm till arbetet. Länk till filmerna.

APL-Materialkunskap

Du skall ha förståelse för den grova indelningen av natursten i grupperna Granit/Granitliknande, Marmor/Kalksten, Sandsten och Skiffer. I detta dokument ges en allmän beskrivning av indelningen.

Svenska stensorter samlar de svenska stensorterna uppdelade i dessa grupper.

En viktig styrka när det gäller natursten är de olika Ytbearbetningar som kan göras.

Granit och granitliknande

Inom denna grupp (Silikatstenar) finns sorter som granit, gnejs, kvartsit, diabas m fl. Dessa stenar är hårda och tål sura medel. Här i Stenkartoteket finns de svenska granit- och granitliknande stenarna.

För mer info om hur brytning av granit går till kan du gå till vår hemsida med Brytningsinfo.

Om du vill se vad man kan göra med ett stenbrott när det inte längre bryts i – stenbrott.nu.

Kalksten och marmor

Inom denna grupp (Karbonatstenar) finns alltså kalksten och marmor. Dessa stenar är ”mjukare” och tål inte sura medel.

Här i Stenkartoteket finns de svenska kalkstenarna och marmorn.

Skiffer

Inom denna grupp finns skiffer. Observera att det finns olika typer av skiffer som fungerar på olika sätt.

Här i Stenkartoteket finns den svenska skiffern (Offerdalsskiffer).

Sandsten

Inom denna grupp finns sandsten. Observera att det finns olika typer av sandsten som fungerar på olika sätt.

Här i Stenkartoteket finns de svenska sandstenarna.

APL-Sågning

Sågning med Klinga, Manuell


Bild som beskriver sågning med klinga, manuell.

Film som beskriver sågning med klinga, manuell.

Titta, utför och få handledarens bedömning!

Sågning med Klinga, Automatisk


Sågning med klinga, automatisk.

Titta, utför och få handledarens bedömning!

Sågning med Vinkelslip, Vått


Sågning med vinkelslip, vått.

Film som visar sågning med vinkelslip, vått.

Titta, utför och få handledarens bedömning!

Sågning med Vinkelslip, Torrt


Sågning med vinkelslip, torrt.

Film som beskriver sågning med vinkelslip, torrt.

Titta, utför och få handledarens bedömning!

APL-Slipning/Polering

Slipning/Polering-Radialslip


Slipning/polering med Radialslip.

Film som beskriver slipning/polering med Radialslip.

Titta, utför och få handledarens bedömning!

Slipning/Polering-Vinkelslip, Vått

Slipning/polering med Vinkelslip (Vått).

Film som beskriver slipning/polering med Vinkelslip (Vått).

Titta, utför och få handledarens bedömning!

Slipning/Polering-Vinkelslip, Torrt


Slipning/polering med Vinkelslip (torrt).

Film som beskriver slipning/polering med Vinkelslip (torrt).

Titta, utför och få handledarens bedömning!

APL-Flammning

Flammning, Manuell


Bild som beskriver manuell flammning.

Titta, utför och få handledarens bedömning!

APL-Krysshamring

Titta, utför och få handledarens bedömning!

APL-Huggning

Huggning utförs främst på Karbonatsten, t ex Kalksten.

Kalksten-Huggning


Bild som beskriver huggning.

Film som beskriver huggning.

Titta, utför och få handledarens bedömning!

Kalksten-Lågerhuggning


Lågerhuggning (Manuellt).

Film som beskriver Lågerhuggning (Manuellt).

Titta, utför och få handledarens bedömning!

APL-Håltagning

Håltagning, Borrning Manuell


Borrning (Manuellt).

Film som beskriver Borrning (Manuellt).

Titta, utför och få handledarens bedömning!

Håltagning, CNC


Håltagning med CNC.

Titta, utför och få handledarens bedömning!

APL-Blanketter

För att hålla koll på och dokumentera de olika momenten i utbildningen finns denna blankett.

Blankett i Excel Blankett i PDF

I kolumnerna ”Genomgånget…” noterar man när man har gått igenom del olika momenten.
Med en notering i kolumnen ”1” så har man genomfört momentet med handledning.
Med en notering i kolumnen ”2” så har man genomfört momentet självständigt.
Med en notering i kolumnen ”3” så genomför man momentet yrkesmässigt.