En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Om Gravstenar

Här finns direktlänkar till information gällande gravstenar:

Om GRO (Gravvårdsfirmornas Riksorganisation)
Etisk ÖK
Leveransbestämmelser
CGK (Centrala Gravvårdskommittén)
Gravvårdspraktikan
Gravvårdsbranschens ansvarsnämnd

(All information ovan finns på ”Gravstenar”.)

I vårt häfte Gravvårdar hittar du information och fakta gällande Gravstenar.

Häftet ingår i Stenhandboken och går att köpa via vår shop (både enskilt häfte och hela handboken).