En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Om STEN – Sveriges Stenindustriförbund

Sveriges Stenindustriförbund – STEN, är en branschorganisation för stenindustrin.
Medlemmarna är företag i alla led från brytning till försäljning och montering av naturstensprodukter.
Dessutom har vi konsulter och leverantörer till branschen som medlemmar.
Den gemensamma nämnaren är materialet NATURSTEN.
Symbolen ”Natursten” används av STENS:s medlemmar och garanterar äkthet och kompetens.
Den har skapats inom den europeiska paraplyorganisationen EUROROC,
inom vilken europas stenbranschorganisationer samarbetar och finns (med olika språk) spridd över hela Europa.
Håll utkik efter denna symbol när du söker natursten.
Det är endast medlemmar i branschorganisationen som får använda den!

Sveriges Stenindustriförbund bildades år 1938 och är alltså en sammanslutning av företag inom naturstensbranschen.
Förbundet har bland annat till ändamål att bedriva forskning och information om lämplig användning av natursten att främja en
rationell utveckling av svensk stenindustri att verka för yrkets höjande i tekniskt och affärsmässigt avseende att motverka osund
konkurrens att verka för att god affärsetik uppräthålles av medlemmarna Medlemmarna representerar hela kedjan från brytning via
förädling till montering. Här ingår också importörer av sten och leverantörer av utrustning till branschen.
Bland produkterna kan nämnas byggnadssten för användning inomhus till trappor, golv, inredningar, etc eller för användning utomhus
till exempelvis fasadbeklädnader. Andra produkter är sten till utemiljö för markbeläggningar, trappor, murar, etc.
Natursten till gravvårdar och skulpturer är ytterliggare produktområden inom branschen.
En viktig del i Sveriges Stenindustriförbunds verksamhet är information om natursten och dess ändamålsenliga användning.
Kanaler för sådan information är bland annat denna hemsida, tidningen STEN och Stenhandboken.

Organisationen består av arbetande ordförande, styrelse samt kanslist.
Kansliet är beläget i Kristianstad.

Kontaktinformation:
Sveriges Stenindustriförbund – STEN
och
Stenindustrins Forskningsinstitut AB – StenForsk AB

Adress: Industrigatan 6, 291 36 Kristianstad
Telefon: 044-20 97 80
Fax: 044-20 96 75