13 projekt nominerade till Stenpriset 2021

Juryn har i år valt ut 13 projekt som lever upp till Stenprisets tre kärnvärden: estetiskt, hållbart och nyskapande!

Nomineringarna till Stenpriset 2021 bekräftar än en gång upp naturstenens bredd som både material och funktion. Bland årets nominerade projekt hittar vi prisad inredning, ny infrastruktur, hantverk av yppersta klass och konstprojekt.
– Priset premierar en helhetssyn och en djupare förståelse för materialets möjligheter. Kärnvärdena ger breda tolkningar: nyskapande finns i traditioner och god arkitektur ger alltid hållbarhet, säger Kai Marklin, juryordförande och ordförande i Sveriges Ste-nindustriförbund.

Tävlingsjuryn utser tre finalister som presenteras i höst. Vinnaren presenteras i slutet av året.

Nominerade projekt:

Ankare och kätting
Ankare och kätting vid Harplinge kyrkogård. Tillverkad i Hallandgnejs av Ahmed Ablah vid Halmstad Stenhuggeri efter egen design. Kättingen är huggen ur ett block i ett stycke, inga skarvar eller sammanfogade delar. Ankaret är cirka 2,6 meter långt me-dan kättingen mäter 2,5 meter.

Rosettfönster
Den nya rosettfönstret i Linköpings domkyrka är ett exempel på hur den moderna CNC-tekniken och det traditionella hantverket samverkar. Originaldelen, som tillverkades på 1300-talet, är utbytt mot helt nytt fönster i kalksten från Borghamn. Produktionschefen Tim Ericsson vid Borghamns Stenförädling bedömer att närmare 300 arbetstimmar lagts på restaureringen av fönsterpartiet.

Riddarholmen järnvägshyllan
Återanvänd och ny gatsten har använts i den nya beläggningen vid Järnvägshyllan på Riddarholmen i Stockholmen. Slutresultat har blivit en yta som uppfyller alla komplexa tekniska krav och smälter in i den befintliga kulturmiljön, som samtidigt blir mer till-gänglig.

Infinity Eight
Skulptören Pål Svensson har med verket Infinity Eight skapat en ny linje i sitt konstnärskap. Det första verket tillverkades i diabas och återfinns vid ett museum i Alabama i USA. Det andra verket i serien av evighetssymbolen är tillverkat i Hallandsgnejs och installeras i sommar på Orust.

Restaurang Vrå
Nya restaurang Vrå i Clarion Hotel Post i Göteborg har med ett medvetet val och en bred pallet av stensorter förankrats i platsens historia. I den nya smakfulla inredningen hittar man granit, kalksten, marmor och lavasten som på olika sätt definierar rum och känsla.

AIRA
Restaurang AIRA förankrar med den öländska kalkstenen hela byggnaden i skär-gårdslandskapet. Jonas Bohlin har använt olika bearbetningar för att lösa upp gränser och förstärka rummens olika dynamik. Kalkstenen är hyvlad, normalslipad och maskinellt krysshamrad. I inredningen återkommer även Ekebergsmarmor.

Fyrtornet
”Lidingös första skyskrapa” är ritat av av Wingårdhs arkitektkontor och ett nytt landmärke i stadsdelen Dalénum, vid Saltsjön i Stockholms inlopp. Punkthuset – ”Skyskrapan” – mäter 22 våningar och har en fasadyta som är cirka 4800 kvadratmeter, klädd med den norska skiffersorten Otta Rost.

Medborgarhuset
Renoverade Medborgarhuset i Stockholm har gjorts mer tillgängligt och bland annat fått nya entréer från Medborgarplatsen (ny gatstensbeläggning), Götgatan och tunnelbaneplanet, vilket gör det möjligt för besökare att röra sig inom huset och mellan de olika verksamheterna.

Permanence & Perishability
Designern Anna Rothlin har med Permanence & Perishability skapat ett bord i diabas som ger en levande mönsterbild, med bruna och guldskiftande inslag. Bordsskivan, har ytbearbetats på olika sätt för att förstärka ett skiftande uttryck.

Sergelhuset
Sergelhuset har en av Sveriges mest exponerade fasader. Huset har efter år av om-fattande och komplexa restaureringar återtagit sin ursprungliga roll som ett nav i tre nivåer – mitt i Stockholms hjärta. Den nya fasaden består till stora delar av återbrukad granit från klassiska Skandinaviska Banken.

Stora torg Eslöv
Stora torg ett av Eslövs stora offentliga rum – hjärtat och navet i stadskärnan. Med små medel som nivåskillnader, vegetation och markmaterial i bland annat natursten har man skapat mindre utrymmen och en större intimitet i vad som tidigare uppfatta-des som ett relativt öppet och ödsligt torg.

SeaU i Helsingborg.
Nya hotell- och kongressanläggningen SeaU i Helsingborg knyter an till stadens skala och materialitet. Den stora kongressalen är placerad en trappa upp, vilket gör botten-våningen till en förlängning av torget, med caféer, restauranger och foajé med möjlig-het till utställningar och andra arrangemang.

STHLM NEW
Den 102 meter höga skyskrapan Sthlm 01 ingår i Sthlm New Creative Business Spa-ces, som ska bli en företagshubb nära Gullmarsplan. Murar, trappor och hällar i flammad svart Mohedadiabas förankrar byggnaden i den ås som går genom hela Stockholm.

Pressmeddelande