Sten 3-2019

Temat i detta nummer är utemiljö. Läs om stenprojekt som Stadsparken i Lund, Hagatorget i Karlstad och Riddarholmen. Stenkonsulten Jan Anders Brundin intervjuas och vi skildrar den starka traditionen med familjeföretag i stenindustrin. Även de tre Stenprisfinalisterna 2019 presenteras. Välkommen till ett nytt nummer av STEN!