En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Prenumerera

Prenumerera på tidskriften STEN och följ vad som händer inom stenarkitektur och stenindustri i Skandinavien.

Prenumerationspriser(2018) Helårsprenumeration(4 nr), att sändas inom:
Sverige, 314 SEK + moms
Norge, 314 NOK + moms
Danmark, 314 DKK + moms och frakt
EU, 30 Euro + moms och frakt

Prenumerationen är gratis för arkitekter och landsskapsarkitekter!

För att prenumerera:
Skicka ett mail med uppgifter enligt nedan till prenumeration@sten.se
– Namn/Företagsnamn
– Gatuadress/Box
– Postnummer och Postort
Ange också om du är Arkitekt, Landskapsarkitekt,
Kommuntjänsteman, Privatperson eller annat.