En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Fördjupningsartiklar

2017-12 – Markbeläggning – Nya anvisningar
Sammanfattning av de nya anvisningarna för material- och arbetsbeskrivningar för naturstensbeläggningar.
————————————————————————————————————————
2012-04 – Norsk president i Euroroc
Ragnar Kjeserud valgt til president i Euroroc.
————————————————————————————————————————
2012-04 – New President Ragnar Kjeserud, Norway
For the first time in history the European Federation of Natural Stone Industries
(EUROROC) elected a President from Norway in Verona on Sept. 28th ,2012.
————————————————————————————————————————
2011-01 – Fogens roll i stadens glidande golv
Bifogat finns en fördjupning av artikeln ”Fogens roll i stadens flytande golv”.
Fördjupningen ”Fogens roll i stadens glidande golv” är ett utdrag ur
SLU/MinBaS-rapporten Fogar i trafikerade markbeläggningar med naturstenshällar
– material och dimensionering” av Sabina Jallow, Kurt Johansson samt Kaj Rolf.
————————————————————————————————————————
2011-01 – Avjämningsmassors påverkan på kalkstensbeläggningar
Utredning genomförd av Jörgen Grantén och Daniel Andersson, WSP i Malmö
————————————————————————————————————————