En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Annonsera i Tidningen Sten


STEN är en unik branschtidning som är mycket uppskattad av våra läsare,
vilka främst består av arkitekter och förvaltare i Sverige och övriga Norden.
I tidningen presenteras aktuella och intressanta projekt med natursten i arkitekturen,
allt från offentliga byggnader och utemiljöer till privata hem och inredningar.

1939 gavs det allra första numret av tidningen ut vilket gör den väl etablerad
i läsekretsen. Tidningen ges idag ut fyra gånger per år och når över 4 000 prenumeranter
i främst Sverige.

Information och priser för annonsering 2019

Om du har frågor, kontakta:
Ansvarig Utgivare: Kai Marklin (kai@sten.se)