En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

Stenkartotek

Välj stentyp här:

Svenskt Stenkartotek utges av Sveriges Stenindustriförbund, STEN, och består av ”blad” med färgbilder och tekniska data på svenska stensorter. Svenskt Stenkartotek ingår i Stenhandboken.

Nedanstående förteckning över stensorter som ingår i Svenskt Stenkartotek är aktuell i juni 2011. Sten är ett naturmaterial med variationer i färg och textur. En bild kan inte heller ge materialet full rättvisa. Betrakta därför dessa bilder endast som vägledning vid val av färg. Provningsvärden på olika stensorter är direkt jämförbara endast om samma provningsnorm har tillämpats.

Notera att resultaten som redovisas i detta Stenkartotek mestadel är från provningar genomförda mellan 2003 och 2013. I flera fall finns nyare provningsresultat och då även uttryckt enligt gällande standards krav, t ex Lägre förväntade värde (LEV) på böjhållfasthet istället för medelvärde. Vi uppmanar er därför att kontakta respektive företag/stenproducent för att få senaste data. Till skillnad från medelvärde inkluderar LEV variationen i mätresultaten och ger alltid ett lägre värde än medelvärdet utan att produkten för den skull är sämre än innan. Se två räkneexempel på hur spridningen i materialet påverkar LEV och hur det värdet då kan skilja sig från medelvärdet.

 

Älvsdalskvartsit

Typiska användningsområden

Stenproducent

Wasasten of Sweden AB
Mångsbodarna
796 99 Älvdalen
Sverige

Telefon: 0251-54000
Fax: 0251-54010

info@wasasten.se
http://www.wasasten.se

Teknisk data (PDF)

Flammad
Flammad
Klovyta
Klovyta
Tvärpolerad
Tvärpolerad