En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Stenhandboken – Utemiljö

I detta häfte redovisas egenskaper hos olika natur-
stensorter samt förslag till olika utföranden och
tekniska lösningar med natursten i utemiljö.
Rekommendationerna bygger på stenindustrins
samlade branscherfarenhet år 2017. Samtidigt som
detta häfte har producerats har också Anläggnings
AMA genomgått en revidering. Vid pressläggningen av
denna upplaga var Anläggnings AMA 17 ännu ej
färdigställd. Det kan därför förekomma vissa
avvikelser mellan detta häfte och Anläggnings
AMA 17. Beskrivningarna avser natursten som kommer
från Skandinavien. De beskrivna principerna går i
allmänhet att tillämpa även på stensorter med
annat ursprung, men i sådana fall är det särskilt
viktigt att kontrollera den valda stenens tekniska
egenskaper samt vilka utföranden som just den är
lämplig för.

Stenhandboken – Utemiljö i PDF-format (Rev Mars 2017)
OBS!
Uppdaterad utgåva av Utemiljö, mars 2017.
Tills vidare kommer Utemiljö bara att finnas i digital
form, som uppdateras vartefter nya rön och erfarenheter inkommer.
Vid hänvisning till Utemiljö i bygghandlingar och liknande
är det viktigt att version/utgåva anges.

Stenhandboken – Utemiljö i PDF-format (på Norska)

Dokument gällande Klotter

Till detta häfte finns som komplement följande typkonstruktioner:
HS Markbeläggning av hällar i sand
GS Markbeläggning av gatsten i sand
KG Kantsten i grus med motstöd av betong
KB Kantsten i betong med motstöd av betong
T3 Blockstegstrappa
T4 Beklädnadstrappa
T5 Trappa med plansteg av hällar och sättsteg av mursten
M1 Blockstensmur
M2 Kallmur av staplade skivor
M3 Kallmur av staplade block
M4 Bruksmur
M5 Beklädnadsmur

Köp hela Stenhandboken här!