En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Stenhandboken – Stenkartoteket

Stenkartoteket är faktablad på samtliga svenska stensorter som medlemsföretagen i
Sveriges Stenindustriförbund (STEN) bryter. Dessa ingår i Stenhandboken.

Stenkartoteket finns även tillgängligt digitalt här på hemsidan.

Köp hela Stenhandboken här!