En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Stenhandboken – Skötselanvisningar

Natursten av god kvalitet är ett material som är lättskött och håller sig vackert i generationer.
Stenytan i sig själv är slityta och kräver inte några främmande ytskikt eller kostsamma behandlingar.
Golv och trappor i natursten ska underhållas med så enkla medel som möjligt;
tvål, såpa och Allrent är oftast nog.
Rätt vårdad blir stenen bara vackrare med den patina som ålder och användning ger.
Det kan vi se på stengolv som använts och vårdats på detta sätt under århundraden.
Det enkla underhållet sparar tid och kostnad samtidigt som miljöbelastningen blir låg.

Stenhandboken – Skötselanvisningar i PDF-format

Skötselanvisningar – Typkonstruktioner

Skötselanvisningar Bänkskivor (Rev Feb 2018)
Skötselanvisningar Golv och Trappor (Rev Feb 2018)
Fläckborttagning (Rev Feb 2018)

Köp hela Stenhandboken här!