En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Stenhandboken – Restaurering

Restaurering av byggnader är ett stort ämne
och det råder många olika meningar om vilka
principer och metoder som ska tillämpas. Detta
häfte syftar till att ge allmän information
om hur man restaurerar naturstensarbeten och
vilka hänsyn som bör tas.
Det ger också en historisk bakgrund till hur
natursten använts inom byggandet i Sverige.
Målgruppen är i första hand fastighetsägare och
andra som står i begrepp att restaurera en
byggnad med natursten samt andra grupper
som söker en sammanfattande information om
natursten i äldre byggnader.
Skriften riktar inte i första hand in
sig på de riktigt gamla och kulturhistoriskt
intressanta byggnaderna. De handhas av
personer med goda insikter och tas därför
väl om hand.
Den typiska målgruppen är i stället bostads-
rättsföreningen eller den private fastighetsägaren
som förvaltar en byggnad från början av 1900-talet.
Natursten, Restaurering är ingen lärobok i sten-
restaurering utan förmedlar endast allmänna
grunder i ämnet. Fördjupad kunskap i ämnet
för den som vill utbilda sig får sökas på
annat håll. Häftet ger Sveriges Stenindustri-
förbunds syn på problematiken och gör inga
anspråk på att vara den enda sanningen.

Stenhandboken – Restaurering i PDF-format

Köp hela Stenhandboken här!