En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Stenhandboken – Inomhus

I detta häfte behandlas Natursten inomhus. Miljö/Ekonomi,
stenens egenskaper, fäst/fogmaterial, golv, trappor, vägg-
beklädnader, våtrum, inredningar och eldstäder är exempel
på vad som tas upp i häftet.

Stenhandboken – Inomhus i PDF-format

Till detta häfte finns som komplement följande typkonstruktioner:
G1 Flytande golv – montering i bruk
G2 Fast golv – montering i bruk
G3 Golvmontering i fästmassa
T1 Trappbeläggning – montering i bruk
T2 Trappbeläggning – montering i fästmassa
V1 Väggbeklädnad – montering i fästmassa
V2 Väggbeklädnad – montering på upplag med bakstöd och mekanisk inhållning
Fb1 Fönsterbänkar – montering på konsoler
Fb2 Fönsterbänkar – montering på upplag i smyg

Köp hela Stenhandboken här!