En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Stenhandboken – Gravvårdar

Sedan urminnes tider har efterlevande rest minnesmärken över sina döda anhöriga.
Stenrösen, hällekistor eller dösar, som ofta lades på den vackraste platsen,
högt med utsikt över havet och boplatsen. Bautastenar utan inskrift om vem som
vilar där, men ändå minnesmärken över människor, som levat på jorden.
Att resa ett minnesmärke var ett sätt att hedra, men kanske också ett sätt att i minnet känna igen den döde.

Stenhandboken – Gravvårdar i PDF-format

Köp hela Stenhandboken här!