En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Stenhandboken – Fasader

Häftet Fasader behandlar ämnet Natursten som fasadmaterial.
Arbetet med att ta fram ett nytt häfte om
fasadmontering av natursten är i full gång.
Det nuvarande innehåller inga direkta
felaktigheter men är inte helt anpassat
till dagens monterings- och byggnadsteknik.
Vi vill med detta Kompletteringsblad göra
dig uppmärksam på några av de
områden där dagens häfte
behöver uppdateras.
Detta för att underlätta vid projektering
av naturstensfasader.
Vi återkommer med det uppdaterade
fasadhäftet när arbetet slutförts.

Stenhandboken – Fasader Kompletteringsblad

Stenhandboken – Fasader i PDF-format

Köp hela Stenhandboken här!