En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Stenhandboken – 7 steg

Med produkten bänkskivor avses här skivor till köksbänkar, badrumsbänkar,
fönsterbänkar etc, som används inomhus.
Naturstensbänkar är tillverkade av hel natursten som ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden.
Detta informationsblad innehåller viktiga fakta för val av natursten till bänkskivor.

Stenhandboken – 7 steg i PDF-format
Stenhandboken – 7 steg bilaga (Stenens egenskaper) i PDF-format
Skötselanvisningar Bänkskivor (Rev Feb 2018)
Fläckborttagning (Rev Feb 2018)

Köp hela Stenhandboken här!