En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Trappor

Råkilat, Krysshamrat eller Flammat… …välj själv!

Råkilade steg direkt i en sluttning eller formatskurna steg till en villatrappa – med
naturstenen går det att skapa trappor av varierande form och funktion. Med rätt val
av material och monteringsmetod får man trappor med lång livslängd, som åldras vackert!

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!Sten ute – Trappor