En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Murar

Till skydd och till prydnad…

Att stapla stenar på varandra till murar är något som människan alltid gjort.
Antingen det gällt att bli av med stenen från åkern eller att skapa ett skydd mot
fiender eller vilda djur. De murar vi bygger idag kan vara utförda på samma sätt
med staplade stenar, s.k. kallmurar. De kan också vara murade med bruk
s.k. bruksmurar, eller vara en beklädnad på en bärande stomme, oftast av betong,
s.k. beklädnadsmurar. Till enklare murar används emellanåt fältstenar, dvs.
stenar som hämtas direkt i naturenm utan vidare bearbetning eller sprängsten från
närliggande byggplats. Sådana murar är bland annat vanliga runt våra kyrkogårdar.
Beroende på berggrundens beskaffenhet m.m. kan stenarna vara rundade, kantiga
eller bestå av plana skivor. De kan vara av olika stentyper, som granit, kalksten
eller skiffer. Vanligare är dock murar av sten som på olika sätt bearbetats för
sitt ändamål.

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!Sten ute – Murar