En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Markbeläggning

Gator, torg, rondeller… …men även garageuppfarter!

Fram till mitten av 1900-talet var natursten det enda alternativet till beständig
beläggning av gång- och körytor samt kantavgränsningar av olika slag.
Därefter blev ersättningsmaterial som asfalt och betongprodukter allt vanligare.
På senare år har natursten fått en renässans och används i allmänhet som
slityta i stadens gaturum när man söker hög och beständig kvalitet. Även i den
privata miljön upptäcker fler och fler den vackra naturstenen. Gatsten på
uppfarten var det de flesta svenskar (enligt SIFO-undersökning i oktober 2011)
ville ha!

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!Sten ute – Markbeläggning