En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Husfasader

Vacker och hållbart…

En byggnads fasad speglar även tanken och idén med byggnaden. Tänk bara på
Riksbankens solida fasad i diabas. Med olika bearbetningar så har man fått
en spännande och vacker kombination som speglar det budskap som Riksbanken
vill förmedla – ”Solid och med stenkoll på ekonomin”!

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!Sten ute – Husfasader