En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Bänkskivor-Fakta

Inköp

För att hitta Din närmaste leverantör, gå till vårt Medlems-/företagsregister och
välj ”Bänkskivor”.

Montering

Fakta och tips vid montering av bänkskivor i natursten hittar du i vårt häfte
Stenhandboken – Inomhus – sidan 55. Där kan du bl a läsa om materialval mm.
Även guiden ”7 Steg till ett lyckat val” ger dig tips vid montering av
köksbänkar (Sida 4).

Underhåll

Bänkskivor i natursten är lättskötta. I häftet Skötsel inomhus kan du läsa hur du
underhåller din bänkskiva i natursten.

Besiktningsmän

Om du behöver hjälp av någon av våra godkända besiktningsmän, klicka här!

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!


Sten inne – Bänkskivor