En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Trappor-Fakta

Inköp

För att hitta Din närmaste leverantör, gå till vårt Medlems-/företagsregister
och välj ”Byggsten”.

Montering

Fakta och tips vid montering av trappor i natursten hittar du i vårt häfte
Stenhandboken – Inomhus – sidan 35.

Underhåll

Trappor i natursten är lättskötta. I häftet Skötsel inomhus kan du läsa
hur du underhåller din bänkskiva i natursten.

Restaurering

Att restaurera natursten bör göras av en kvalificerad yrkesman.
I vårt häfte Stenhandboken – Restaurering kan man dock få mer
allmän information om Restaureringsarbete.

Besiktningsmän

Om du behöver hjälp av någon av våra godkända besiktningsmän, klicka här!

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!


Sten inne – Trappor