En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Golv-Fakta

Inköp

För att hitta Din närmaste leverantör, gå till vårt Medlems-/företagsregister
och välj ”Byggsten” eller ”Leverantör”.

Montering

Fakta och tips vid montering av golv i natursten hittar du i vårt häfte
Stenhandboken – Inomhus – sidan 17.

Underhåll

Golv i natursten är relativt lättskötta. I häftet Skötsel inomhus kan du läsa hur
du underhåller ditt golv i natursten.
Faktablad om underhåll:
Skötselanvisningar Golv och Trappor (Rev Feb 2018)
Fläckborttagning (Rev Feb 2018)

Restaurering

Att restaurera natursten bör göras av en kvalificerad yrkesman. I vårt häfte
Stenhandboken – Restaurering kan man dock få mer allmän information om
Restaureringsarbete.

Besiktningsmän

Om du behöver hjälp av någon av våra godkända besiktningsmän, klicka här!

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!


Sten inne – Golv