En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Socialt ansvar

Sveriges Stenindustriförbund har på flera olika sätt tagit ett socialt ansvar.

Bl a gäller detta förhållningssättet till importerad natursten. Detta kan indelas i fyra huvudområden:
1. Arbetsmiljö- produktionsförhållanden;Etiska krav, Uppförandekod
2. Stenens egenskaper; Kvalitetsdeklaration
3. Kulturkod.
4. Kort vägledning för inköpare/beställare
Som vägledning för detta har vi tagit fram
STEN:s förhållningssätt till importerad natursten (Reviderad i oktober 2012).
Sedan hösten 2012 genomför vi regelbundet en enkätundersökning
gällande ”Sociala krav vid upphandling av importerad natursten”.
På ”Press-Pressmeddelanden” och ”Press-Pressklipp” hittar du info om detta.

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!