En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Stendamm

I samarbete med Högskolan Dalarna har Sveriges Stenindustriförbund arbetat med information kring Stendamm.

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!