En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

SME4Stone

SME4stone är ett samnordiskt projekt med fokus på att hjälpa stenproducenter och
leverantörer med flera i frågor som rör standardisering och produktkrav.
SINTEF Byggforsk är projektledare och övriga deltagare i projektet är Branschföreningarna:
Sveriges Stenindustriförbund, Norsk Bergindustri och FINSTONE samt forskningsorganisationer,
konsulter och standardiseringsorganen i Norge, Sverige, Finland och Danmark.

Artikel om projektet i tidningen STEN (1/12).

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!