En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Gymnasie 11
Industritekniska programmet

Sveriges Stenindustriförbund – STEN, är en aktiv part i framtagandet av den nya gymnasieskolan – Gy11.
STEN har ordförande Kai Marklin (kai@sten.se) som ledamot i det nationella programråd som medverkar
i framtagning och kvalitetssäkring.
Arbetet påbörjades under 2010 och nu kvarstår kvalitetssäkring mm.
När nu Gy11 är uppstartat så fortsätter arbetet med att vidareutveckla utbildningen.
Till det kommer att vuxenutbildningen skall göras om på samma sätt till hösten 2012.

För mer info om Gy11, se Skolverkets hemsida www.skolverket.se.

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!