En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Grå Gröna Ytor

Grågröna systemlösningar för hållbara städer

Sveriges Stenindustriförbund – STEN, är en aktiv part i projektet ”Grå Gröna Ytor”.
Projektet ska bidra till att skapa städer som står bättre rustade inför den ökande urbaniseringen och ett mer nederbördsrikt klimat.
Här hittar du mer info om projektet!

Inom ramen för projektet har bla:
Examensarbetet ”Betydelsen av naturstenshällens ytbearbetning mot underlaget för att undvika att stenen glider i sidled”
tagits fram.

Kontrollrutiner för naturstens- och markbetongöverbyggnader
Blanketter till kontrollrutiner för naturstens- och markbetongöverbyggnader

Överbyggnader med naturstens- och markbetongbeläggningar. Förenklad dimensioneringssberäkning.
Bilaga A: Dimensioneringsberäkning för överbyggnad (Excel)
Bilaga B: Dimensioneringsberäkning för naturstensbeläggning (Excel)

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!