En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Fasadprojekt

Innovativ dimensionering av naturstensfasader

Syfte och mål
För att kunna hävda sig i modernt byggande måste svensk stenindustri förnyas,
följa med utvecklingen och introducera nytänkande i byggandet.
Ett produktområde med hög potential för natursten, där stora förändringar skett utomlands,
är fasader. Projektet fokuserar på att höja kompetensen inom svensk stenindustri och göra
den mer konkurrenskraftig, såväl nationellt som internationellt.
Nya säkra infästningsmetoder skall utprovas och introduceras på marknaden,
tillsammans med utbildningspaket, inkl vägledningsmaterial (digital handbok).
Projektet finansieras av medverkande företag, STEN och Vinnova.
För mer info, kontakta:
Kai Marklin (kai@sten.se).

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!