En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Brytningsprojekt

Effektiv och uthållig naturstensproduktion

Under 2014-2016 genomför Emmaboda Granit, Hallindens Granit och Naturstenskompaniet samt STEN…
…ett projekt om utveckling av brytningsverksamheten i Sverige.
I projektet ingår även en informationsdel som syftar till att fortsätta sprida information och kunskap om natursten.
Under projektet har www.sten.se/brytningsinfo tagits fram.
Projektet finansieras av de medverkande företagen, STEN och Vinnova.
Klicka här mer info (på vinnova.se).
För mer info, kontakta:
Mariette Karlsson (mariette.karlsson@emmabodagranit.se) eller
Kai Marklin (kai@sten.se).

Senaste rapport: Teknisk rapport nr 4

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!