En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

APL-Arbetsplatsförlagt Lärande

Digital dokumentation av praktik

Formellt namn
”Utveckling av kvaliteten i lärande på arbetsplatser eller utveckling av regionala stödfunktioner för samverkan
mellan skola och arbetsliv om yrkesutbildning.”
”Statsbidrag för att utveckla arbetsplatsförlagt lärande.”

Bakgrund
Sveriges Stenindustriförbund genom Stenindustrins Forskningsinstitut AB är branschorganisation för
ca 110 naturstensföretag i Sverige. Samtliga medlemsföretag är små (0-20 anställda) och utspridda över
landet. Dock finns två geografiska områden som ”sticker ut” – Bohuslän med ca 25% av branschen och
Nordöstra Skåne och Småland (Stenriket) med ca 30%.
I Sibbhult i nordöstra Skåne har sedan 1993 Sveriges enda etablerade gymnasiala (både för ungdomar
(IM-Yrk) och vuxna) utbildning drivits.
Till det så hanteras enstaka elever (både ungdomar och vuxna) i andra delar av landet.
Eftersom den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen är mycket viktig har vi behov av att utveckla
ett system för att kontrollera och följa upp de olika i branschen förekommande momenten.

Tänkta insatser
Utbildningen i Sibbhult är liten, i dagsläget 2 vuxna och 3 ungdomar. Förutom dessa hanteras i nuläget
några elever i olika delar av landet, bl a i Bohuslän. Utbildningen i Sibbhult fungerar bra med en
egen stenverkstad, där eleverna är en och en halv dag i veckan. Till det så har eleverna övrig teori
ca 1 dag i veckan. Övrig tid är i stort sett APL/praktik.
Elever som är på annan plats i landet är på APL/praktik i stort sett hela tiden.
Detta kompletteras i dagsläget med besök av ordförande i branschen (som även är ansvarig för
utbildningen i Sibbhult). Vid dessa besök (ca 2-3 per termin) kontrolleras på APL/praktiken genomförda
moment. Dessutom ges teoretiska genomgångar. Det vi vill vidareutveckla är uppföljningen av
APL/praktik. Ett system där de förekommande momenten kartläggs och dokumenteras ytterligare.
Till det så skall det på något sätt digitaliseras och finnas tillgängligt på nätet.
Detta skulle innebära att fler runt om i landet skulle kunna ta del av utbildningen.
Även den etablerade utbildningen i Sibbhult skulle gynnas av en utveckling och digitalisering av
materialet.

Resultat
Projektet har resulterat i en matris (blankett) som strukturerar vanligt förekommande arbetsmoment.
Till det så finns det en hemsida som hjälpmedel, www.sten.se/apl.

Projektbeskrivning.

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!