En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Projekt

Sveriges Stenindustriförbund medverkar, driver och initierar projekt som har med natursten och branschen att göra.
Projekten syftar till att stärka branschen, jobba för en miljömedvetenhet och för en utveckling inom området.
För detta syfte finns också en professur inom området Natursten.
Den är placerad på SLU i Alnarp och innehas av Prof. Kurt Johansson (kurt.johansson@slu.se).
Ute till vänster kan du hitta information om pågående och genomförda projekt.
Om du eller din organisation är intresserade av att delta, eller att STEN skall delta i ett projekt:
kontakta ordförande Kai Marklin (kai@sten.se).

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!