En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Sköta sten utomhus

Här får du information om hur du sköter sten utomhus (gatsten, kantsten, trappor, murar mm).

Natursten Utemiljö
Vårt faktahäfte om Natursten i utemiljö. Här finns mycket information!
På sidan 77 börjar informationen om underhåll.
På sidan 79 hittar du en tabell som visar vad man använder för att ta bort olika typer av fläckar.
Häftet ingår i Stenhandboken och går att köpa via vår shop (både enskilt häfte och hela handboken).
(Finns på flera ställen på hemsidan, bl a på undersidan ”Stenhandboken”.)