En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Köpa sten för utomhusbruk

Om du skall köpa sten för utomhusbruk (trädgårdssten, trappor, murar mm) så får du hjälp här…

Natursten Utemiljö
Vårt faktahäfte om sten utomhus. Här finns mycket information som främst proffsen har nytta av.
Häftet ingår i Stenhandboken och går att köpa via vår shop (både enskilt häfte och hela handboken).
(Finns på flera ställen på hemsidan, bl a på undersidan ”Stenhandboken”.)

Var kan jag handla?
I vårt medlems-/leverantörsregisterhittar du DIN stenleverantör!
I ”droplisten” (”Välj försäljare/tillverkare”) väljer du vad du är ute efter, t ex ”Byggsten”.