En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Köpa Gravsten

Inför köp av Gravsten
I vårt häfte Gravvårdar hittar du information som kan vara till hjälp när du skall köpa en gravsten.
Häftet ingår i Stenhandboken och går att köpa via vår shop (både enskilt häfte och hela handboken).

Var kan jag handla?
I vårt medlems-/leverantörsregister hittar du DIN stenleverantör!
I ”droplisten” (”Välj försäljare/tillverkare”) välj ”Gravvårdar”