En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Besiktningsmän

Nedanstående är utsedda av Sveriges Stenindustriförbund
till rekommenderade besiktningsmän för natursten:


Jan Anders Brundin
Jan Anders Consulting
Humlehusen, Höja Landsväg 199,
262 93 ENGELHOLM
Telefon: 0431-270 90, (270 20)
Fax: 0431-270 30
Mobil: 0708-270230
E-post: jan.anders@jananders.se
www: www.jananders.se

Göran Andersson (Utemiljö)
Trädgårdsmiljö i Kristianstad AB
Holmavägen
289 32 Knislinge
Telefon: 044-612 68
Mobil: 070-3458747
E-post: info@tradgardsutbildning.com
www: www.tradgardsutbildning.com