En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Stenfakta

Ett fantastiskt material med stora möjligheter! En vacker husfasad av natursten, en köksbänk i polerad svart granit,
en gata med ett vackert mönster gjort av gatsten – användningsområdena är många.
Vad är då natursten? Jo, det finns en definition som gäller både i Sverige och i Europa:
”En naturstensprodukt är en produkt tillverkad av natursten tagen som ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden”.
På engelska blir det: ”One solid piece of solid stone cut out of the solid rock”.
Företag och produkter som jobbar med detta har rätt använda ”Naturstenslogon”.
I Sverige ansvarar Sveriges Stenindustriförbund för logotypen och i Europa är det den europeiska organisationen
EUROROC som samordnar och kontrollerar denna.

Utförligare fakta om natursten hittar man i Stenhandboken, främst häftet Allmänt när det gäller generella uppgifter.

Lista på företag som tillhör Sveriges Stenindustriförbund hitta du i vårt medlemsregister.

Lista på natursten som bryts och säljs av medlemsföretag hittar du i Stenkartoteket.