En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Presskontakt

Kai Marklin, ordförande i Sveriges Stenindustriförbund
Talesperson i allmänna frågor som rör Sveriges Stenindustriförbund och natursten.
E-Post: kai@sten.se
Telefon: +46 70 59 471 95

Kurt Johansson, professor i landskapsutveckling vid SLU Alnarp
Talesperson för mer specifika frågor som rör natursten som bygg- och anläggningsmaterial.
E-Post: kj@marmorgranit.se
Telefon: +46 70 551 36 94