En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Miljö

Sveriges Stenindustriförbund jobbar löpande med miljöfrågor. Huvuddelen av arbetet sker ute bland medlemsföretagen.
Som branschorganisation jobbar vi genom att aktivt delta i olika projekt för att ta fram mål och arbetssätt för miljöarbetet.
Inom ramen för Programmet MinBaSII, har har ett antal dokument tagits fram.
Dessa finns på undersidan ”MinBaSII” ute till vänster.
När det gäller återställning av täkter så har Sveriges Stenindustriförbund deltagit i ett projekt där goda exempel har dokumenterats:
www.stenbrott.nu.

NATURSTEN – Hållbart, enkelt och tidlöst modernt!