En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

Stenkompetens Svenska AB

Stora Nygatan 27 B
211 37 Malmö
Sverige

Telefon: 040-211230
Fax: 040-212193
Mobil:

StenkompetensSvenskaAB@sten2.se

Leverantör av: Konsult

Brytning av:


Tillbaka till leverantörslista