En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

Minera Skiffer AB

Odenskogsvägen 1
831 48 Östersund
Sverige

Telefon: 063-20860
Fax: 063-21647
Mobil:

info@mineraskifer.no
http://www.mineraskifer.se

Leverantör av: Byggsten, Gravvårdar, Trädgårdssten

Brytning av: Skiffer


Tillbaka till leverantörslista