En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Box 857
501 15 Borås
Sverige

Telefon: 010-5165000
Fax: 033-135502
Mobil:

info@sp.se
http://www.sp.se

Leverantör av: Konsult

Brytning av:


Tillbaka till leverantörslista