En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

Gullbergs Sten och Fasadvård AB

V. Parken 6
692 34 Kumla


Telefon: 070-567 12 68
Fax:
Mobil:

gullberg_572345@telia.com
http://www.gullbergs-sten.se/

Leverantör av: Stenentreprenör, Stenrestaurering

Brytning av:


Tillbaka till leverantörslista