En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

RiSe

Box 857 / Brinellgatan 4
50115 Borås


Telefon: 010-516 68 00
Fax:
Mobil:

Bjorn.Schouenborg@cbi.se
http://www.rise.se/

Leverantör av: Konsult

Brytning av:


Tillbaka till leverantörslista