En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

Stencentrum

Södra Ågatan 18
431 35 Mölndal


Telefon: 031-27 12 12
Fax: 031-27 12 27
Mobil:

lars@stencentrum.se
http://www.stencentrum.se

Leverantör av: Byggsten, Bänkskivor, Trädgårdssten, Gatsten

Brytning av:


Tillbaka till leverantörslista