En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

Zaar Stone AB

Arkelstorpsv. 11
290 62 Vilshult


Telefon: 0454-77 10 20
Fax: 0454-77 10 30
Mobil:

ted@zaarstone.se
http://www.zaarstone.se

Leverantör av: Byggsten, Bänkskivor, Trädgårdssten, Gatsten, Stenrestaurering

Brytning av:


Tillbaka till leverantörslista