En naturstensprodukt är
"En produkt tillverkad av natursten tagen som
ett helt stycke från ett helt block ur berggrunden".


Senaste tidningen Sten »

 

Leverantörer

eller  

Valter Eklund Stenentreprenader AB

Box 6024
162 06 Vällingby
Sverige
Besöksadress: Krogvidegränd 5-7, 162 44 Vällingby

Telefon: 08-7392070
Fax: 08-385638
Mobil:

mikael@ve-sten.se
http://www.ve-sten.se

Leverantör av: Stenentreprenör, Stenrestaurering, Konsult

Brytning av:


Tillbaka till leverantörslista